مركز خرید وست فیلد استرالیا

مركز خرید وست فیلد استرالیا

مركز خرید وست فیلد «فونتین گیت» مرکز خریدی در منطقه «نارورن» می باشد که در حومه جنوب شرقی ملبورناسترالیا قرار گرفته است و پس از «ناکس سیتی» دومین و بزرگترین مرکز خرید در نیمکره جنوبی کره زمین به شمار می رود.

 

ادامه مطلب